Zimski režim korišćenja terena od 13.11.

Poštovani korisnici terena GK Beograd, obaveštavamo vas da će se od ponedeljka, 13.11. početi sa pripremom
za zimski režim korišćenja terena.
U nastavku pismo Head greenkeepera Simeona Parađine:

GCB OBAVESTENJE - Zimski režim terena