Scramble 06. 07. 2012.


Rezultati


Propozicije


TAKMIČENJE:

SCRAMBLE – 9 rupa, stableford play,turnir nije za HCP, u timu po dva igrača igra se sa ¾ zajedničog HCP, max. HCP je 50.0. Igra 22 tima, što znači 44 igrača. Svaki igrač u timu ispucava svoju lopticu. Prema položaju loptice tim izabere bolje ležeću lopticu I oba igrača igraju sa tog mesta (markira se pozicija odabrane loptice za širinu score card). ¾ zajedničkog HCP-a se računa po formuli: playing HCP Igrača 1 + playing HCP Igrača 2) / 2 X 3/4

Nagrade:

PRVI, DRUGI I TREĆI TIM U slučaju da se nakon odigranih 9 rupa pojave timovi sa istim brojem poena, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 9, 6, 3 ili prvoj rupi.

Kotizacija za turnir:

1.000 RSD ZA ČLANOVE 2.000 RSD ZA NEČLANOVE

Početak:

Petak u 18.00 h Shot-gun Start, svi igrači kreću sa različitih rupa

Rok i uslovi za prijave:

četvrtak, 05. jul 2012, 12.00h

Predsednik turnira:

Dragan Šolak

Uslovi učešća:

članovi GAS i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca.

Napomene:

MAX. HCP je 50.0, igra se sa ¾ hcp-a. Turnir igraju samo igrači sa uplaćenom kotizacijom pre početka turnira . Takmi;enje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015

Takmičarska komisija:

Vladimir Đukanović , Gordana Šolak