Scramble golf turnir parova 24. 10. 2012.


Propozicije


Takmičenje


TAKMIČENJE:

SCRAMBLE – 18 rupa, stableford play,turnir nije za HCP, u timu po dva igrača (uslov je da su u timu žena i muškarac), igra se sa ¾ zajedničog HCP, max. HCP je 40.0. Igra 22 tima, što znači 44 igrača. Svaki igrač u timu ispucava svoju lopticu. Prema položaju loptice tim izabere bolje ležeću lopticu I oba igrača igraju sa tog mesta (markira se pozicija odabrane loptice za širinu score card). ¾ zajedničkog HCP-a se računa po formuli: playing HCP Igrača 1 + playing HCP Igrača 2) / 2 X 3/4

NAGRADE:

PRVI, DRUGI I TREĆI TIM (Proglašenje i dodela nagrada u 15.00h) U slučaju da se nakon odigranih 18 rupa pojave timovi sa istim brojem poena, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 18, 9, 6, 3 ili prvoj rupi.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

1.600 RSD ZA ČLANOVE / po igraču 2.400 RSD ZA NEČLANOVE / po igraču

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

USLOVI UČEŠĆA:

Članovi GAS-a i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Učestvuje 22 TIMA. Prijavljuju se timovi a ne pojedinci. U timu mora da budu žena i muškarac. Broj igrača je max. 44. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave.Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 40.0, igra se sa ¾ hcp-a. Turnir igraju samo igrači sa uplaćenom kotizacijom pre početka turnira.

POČETAK:

Subota u 11.00h Shot-gun Start, svi igrači kreću sa različitih rupa

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

Sreda, 17. oktobar 2012. do 20.00h Odjave priznajemo do petka 19. oktobra 2012. do12.00 sati.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.

DIREKTOR TURNIRA I ZVANIČNI SUDIJA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak