Liga Ada 26. 09. 2012.


Rezultati


Tabela


PropozicijeJesenja LIGA Ada Ciganlija 2012 – 05. septembar, 19. septembar, 26. septembar, 3. oktobar, 10. oktobar, 17. oktobar 2012.

TAKMIČENJE:

STABLEFORD (neto) takmičenje – 18 rupa (za HCP). U slučaju da se nakon odigranog turnira pojave igrači sa istim brojem poena, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 9, 6, 3 ili prvoj rupi. Igra se 5 turnira. Pobednik dobija 12 poena, drugoplasirani 10 i po dva manje za svako naredno mesto do 6. mesta za svih 5 turnira. U finalni LIGA turnir ulazi 44 igrača (8 žena i 36 muškaraca) sa najvišim brojem poena. U Finalnom turniru se bodovi dupliraju.

KATEGORIJE

Muškarci &Žene – od napunjenih 14 godina pa nadalje, HCP (0.0 – 37.0) osim u slučaju da predsednik turnira posebnom odlukom ne odluči drugačije.

NAGRADE:

1., 2., 3. mesto

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

1.000 RSD ZA ČLANOVE 2.500 RSD ZA NEČLANOVE

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

USLOVI UČEŠĆA:

Članovi GAS-a i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Broj igrača max. 44. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave.

NAPOMENA:

MAX. HCP je 37.0. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

POČETAK:

Sreda: turnir u 15.00 h; U zavisnosti od broja prijavljenih tee of time ili shot gun.

START:

Kašnjenje se kažnjava diskvalifikacijom

ROK I USLOVI PRIJAVE:

PRIJAVA – 24 sata pre početka turnira. PLAĆANJE KOTIZACIJE – najkasnije 30 min pre početka turnira. VAŽEĆE SU SAMO PRIJAVE SA UPLAĆENOM KOTIZACIJOM. Minimalni broj igrača je 4 da bi se turnir održao pod uslovima koji su propisani.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.

DIREKTOR TURNIRA I ZVANIČNI SUDIJA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak