Beginners Challenge 09. 09. 2012.


Event DetailsRezultati


Propozicije


TAKMIČENJE:

Turnir STABLEFORD (neto) takmičenje – 9 rupa (za HCP).

KATEGORIJE:

Muškarci & Žene HCP (37.0 – 54) – od napunjenih 14 godina pa nadalje, osim u slučaju da predsednik turnira posebnom odlukom ne odluči drugačije.

NAGRADE:

Pobednik nedeljnog turnira dobija prikladnu golf nagradu. U slučaju da se nakon odigranog turnira pojave igrači sa istim brojem poena, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 9, 6, 3, ili prvoj rupi.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

500 RSD – 9 rupa ZA ČLANOVE 1.000 RSD – 9 rupa + green fee; ZA NEČLANOVE

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

USLOVI UČEŠĆA:

Članovi GAS-a i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Broj igrača max. 36. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 54. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja. Turnir igraju samo igrači sa uplaćenom kotizacijom pre početka turnira.

POČETAK:

Svake nedelje u igračkoj sezoni u 17.00 h – Tee of time

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

PRIJAVA – 24 sata pre početka turnira. PLAĆANJE KOTIZACIJE –najkasnije 30 minuta pre početka turnira. VAŽEĆE SU SAMO PRIJAVE SA UPLAĆENOM KOTIZACIJOM. Minimalni broj igrača je 4 da bi se turnir održao pod uslovima koji su propisani.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisuje i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.

DIREKTOR TURNIRA I ZVANIČNI SUDIJA

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak