XI Internacionalno amatersko prvenstvo Srbije 14-15. 09. 2012.


Event DetailsGalerija


Stableford dan I


Stableford dan II


Stroke dan I


Stroke dan II


Propozicije Stroke


Propozicije Stableford


Poziv


Satnica


Prijavni formular


O turniruStroke play – 2 runde po 18 rupa
Stableford – 2 runde po 18 rupa

TERENI:

Golf klub Beograd / www.golfclub.co.rs Tel/fax +381 11 333 28 51 mo.tel +381 64 87 87 202/// Golf klub Centar / www.golfclubcentar.rsTel/Fax /// +381 21 530 003 mob. tel:+381 69 553 0003

VREME:

14.-15. septembar 2012./ Start u 10:00 sati/ Objava startne liste: dan ranije do 18:00 sati

KATEGORIJE:

Apsolutna – stroke bruto/ Stableford – stableford neto

USLOVI:

Uslovi su određeni sledećim dokumentima GAS : I ’Opštim uslovima takmičenja’ II ’Uslovima takmičenja’ III ’Lokalnim pravilima za takmičenja’/ a) Prvenstvo se igra: Stroke bruto na 36 rupa (2 runde): 1. runda (18 rupa) – 15. septembar – GC Beograd 2. runda (18 rupa) – 16. septembar – GC Beograd/ U slučaju izjednačenog rezultata za 1. mesto igraće se play-off na rupama 1,2 i 9. Ako se ni nakon toga ne dobije pobednik, igraće se dodatne rupe na ispadanje (sudden death). U slučaju izjednačenog rezultata za ostala mesta odlučivaće bolji rezultat na zadnjih 18, 9, 6, 3 odnosno bolji rezultat na zadnjoj rupi i to tim redom./ Stableford neto na 36 rupa (2 runde): 1. runda (18 rupa) – 15. septembar – GC Centar 2. runda (18 rupa) – 16. septembar – GC Centar/ U slučaju izjednačenog rezultata odlučivaće bolji rezultat na zadnjih 18, 9, 6, 3 odnosno bolji rezultat na zadnjoj rupi i to tim redom/ b) Kediji, električna kolica i golf autići nisu dozvoljeni. Kazna za kršenje: pravilo 6-4

PRAVO NASTUPA:

Pravo nastupa imaju igrači i igračice, 14. g. ili stariji, članovi nekog golf kluba koji je član nacionalne federacije zemlje iz koje dolaze

NAGRADE:

Biće dodeljene nagrade u 4 kategorije: 1. Internacionalni prvak Srbije – Stroke bruto 2. Internacionalna prvakinja Srbije – Stroke bruto 3.Internacionalni prvak Srbije – Stableford neto 4. Internacionalna prvakinja Srbije – Stableford neto

PRIJAVE:

Prijave su važeće samo ukoliko su popunjene na zvaničnom formularu Nacionalnog prvenstva i moraju biti poslate do 1. septembra 2012. godine. Hendikep sertifikat mora biti overen od strane kluba kom takmičar pripada. Sve prijave treba da se dostave na adresu: Golf asocijacija Srbije, Ada ciganlija 2, 11000 Beograd, Srbija, zajedno sa uplatom za kotizaciju.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE:

Ne-članovi Golf asocijacije Srbije 100 € / Članovi Golf asocijacije Srbije 50 € (po srednjem kursu NBS na dan uplate)

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE U ZEMLJI:

Račun br. 330-4008989-55 (Credit Agricole Bank), svrha uplate – uplata kotizacije – ime i prezime, poziv na broj : open/2012

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA:

GOLF ASOCIJACIJA SRBIJE BEOGRAD Bank CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD Novi Sad Brace Ribnikara 4-6, 21000 Novi Sad Serbia SWIFT MEBARS22 IBAN RS35 3300 0707 0000 0204 45

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Oficijalni dan vežbe, 2 x rundu od 18 rupa, prevoz Beograd (GK Beograd) – Žabalj(GK Centar)i gala večeru. Kategorija je validna ako postoje barem 3 prijavljena takmičara za kategoriju. Ukoliko se desi da broj prijavljenih takmičara bude veći od propisanog, ulazak na takmičenje biće određeno po visini hendikepa. Biće prihvaćene samo blagovremene i potpune prijave, a takmičari će biti o svemu odmah obavešteni. Napraviće se lista rezervacija (lista čekanja) ukoliko neko od takmičara odustane pre turnira. Sve prijave biće odobrene od strane Naconalne Komisije, koja zadržava pravo da prihvati ili odbije prijavu takmičara bez davanja objašnjenja. Odluka Komisije je konačna.

TRENING:

Teren će biti dostupan za trening rundu 13. septembra 2012. za sve kategorije. Obavezno zakazivanje tee time.

REGISTRACIJA:

Svi igrači moraju se registrovati na recepciji Golf kluba Beograd dan pre takmičenja do 15h. Takmičar koji se ne registruje do tog vremena je podložan isključenju sa Prvenstva. Ukoliko takmičar nije u mogućnosti da se lično registruje može to učiniti preko druge osobe, putem fax-a ili mailom. U tom slučaju njegova registracija biće prihvaćena.

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Dragan Šolak, Robert Hendija

SUDIJA:

Zofka Klemen Krek, Robert Hendija

SMEŠTAJ:

Oficijalni hotel u Beogradu Best Western HOTEL ŠUMADIJA**** Šumadijski trg 8 11000 Beograd, Srbija tel. +381 (0)11 3054100 tel. +381 (0)11 3054203 Email: [email protected] Skype: BW Hotel Šumadija