Mercedes Trophy 18-19. 06. 2011


Event DetailsGalerija


Rezultati


Startna lista I dan


Startna lista II dan


Propozicije


TAKMIČENJE:

STROKE (kategorija A men), STABLEFORD (kategorije B men, ladies) – 36 rupa, nakon 18 rupa prvog dana se pravi CUT i u finale ulazi 36 takmičara sa najboljim rezultatom po kategorijama (od 36 igrača je 16 iz A men, 16 B men i 4 žene)

KATEGORIJE:

MEN A (0 – 18), MEN B (18,1 – 36), LADIES (0 – 36)

NAGRADE:

A men kategorija- PRVA TRI MESTA – STROKE (neto)
B men kategorija, LADIES- PRVA TRI MESTA u kategoriji STABLEFORD (neto)
UKUPNI POBEDNIK – STROKE (bruto)
HOLE IN ONE Smart fortwo coupe 45kW MHD
LONGEST DRIVE- man, ladies
CLOSET TO THE PIN
U slučaju da se nakon odigrane finalne runde pojave igrači sa istim brojem poena, igraće se „sudden death play-off“ na rupama 1, 2, 9 kojim će se odlučiti ukupni pobednik. Ukoliko se ista situacija desi za ostale nagrade, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 18, 9, 6, 3 ili prvoj rupi.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

2.500 RSD ZA ČLANOVE
3.300 RSD ZA NEČLANOVE

HOLE IN ONE:

DA; 3 rupa, nedelja

LONGEST DRIVE:

DA; 8 rupa, nedelja

CLOSEST TO THE PIN:

DA; 2 rupa, nedelja

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

Počasni predsednik turnira:

Mr. ANDREAS FRANK HERMANN BINDER

USLOVI UČEŠĆA:

članovi GAS i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Broj igrača prvi dan turnira je max. 72. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 36. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

POČETAK:

Subota u 8.00h i 13.00 h / Nedelja u 10.00 h
Shot-gun Start, svi igrači kreću sa različitih rupa

START:

kašnjenje se kažnjava diskvalifikacijom

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

sreda, 15. jun 2011. 20.00h – VAŽEĆE SU SAMO PRIJAVE SA UPLAĆENOM KOTIZACIJOM

OFICIJELNA PRAVILA:

Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews & Local rules of Golf Club Belgrade

DIREKTOR TURNIRA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak, Irena Suturović

ZVANIČNI SUDIJA:

Zofka Klemen Krek