III Cisco golf challenge 08-09. 10. 2011.


Event DetailsGalerija


Rezultati I dan


Rezultati II dan


Flajtovi I dan


Flajtovi II dan


Propozicije


TAKMIČENJE:

STROKE (kategorija A men), STABLEFORD (kategorije B men, ladies) – 36 rupa, nakon 18 rupa prvog dana se pravi CUT i u finale ulazi 36 takmičara sa najboljim rezultatom po kategorijama (od 36 igrača je 16 iz A men, 16 B men i 4 žene)

KATEGORIJE:

MEN A (0.0 – 18.0), MEN B (18,1 – 36), LADIES (0.0 – 36)

NAGRADE:

A men kategorija- PRVA TRI MESTA – STROKE (neto)
B men kategorija, LADIES- PRVA TRI MESTA u kategoriji STABLEFORD (neto)
UKUPNI POBEDNIK – STROKE (bruto)
HOLE IN ONE Smart fortwo coupe 45kW MHD
LONGEST DRIVE – man, ladies
CLOSET TO THE PIN
U slučaju da se nakon odigrane finalne runde pojave igrači sa istim brojem poena u STROKE, igraće se „sudden death play-off“ na rupama 1, 2, 9 za prvo mesto, kojim će se odlučiti pobednik. Ukoliko se ista situacija desi za STABLEFORD i za ostala mesta u STROKE takmčenju, odlučiće se shodno najboljem ostvarenom rezultatu na zadnje 3,6 ili 9 rupa.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

2.500 RSD ZA ČLANOVE, 3.300 RSD ZA NEČLANOVE

HOLE IN ONE:

DA; 3 rupa, nedelja (u oba kruga)

LONGEST DRIVE:

DA; 8 rupa, nedelja (u oba kruga)

CLOSEST TO THE PIN:

DA; 6 rupa, nedelja (u oba kruga)

PREDSEDNIK TURNIRA:

DRAGAN ŠOLAK

USLOVI UČEŠĆA:

članovi GAS i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Broj igrača prvi dan turnira je max. 72. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 36. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja. *Svi igrači koji budu tokom takmičarske sezone 2011 zaključno sa finalnim Masters turnirom imali Hole in one na propisanim turnirima, kvalifikuju se za ućešće na lutriji koja će se održati na finalnom Masters turniru, kde možete osvojiti Smart automobil. (U skladu sa pravilom 3-2b Rules of Amateur Status, ne narušava se amaterski status igrača.)

POČETAK:

Subota u 8.00h i 13.00 h / Nedelja u 10.00 h
Shot-gun Start, svi igrači kreću sa različitih rupa

START:

kašnjenje se kažnjava diskvalifikacijom

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

sreda, 5. oktobar 2011. 20.00h – VAŽEĆE SU SAMO PRIJAVE SA UPLAĆENOM KOTIZACIJOM. Odjave priznajemo samo do petka 07. oktobra 2011 do 12.00 sati.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa I amaterskog statusa odobrenim sa strane R& A Rules Limited & Local rules of Golf Club Belgrade, koja su u skladu sa pravilima golfa I odobrena sa strane takmičarske komisije I EGA Hendicap Systema 2008-2010

DIREKTOR TURNIRA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak, Irena Suturović

SUDIJA:

Zofka Klemen Krek