Golf derbi 27. 10. 2012.


Event DetailsGalerija


Rezultati


Propozicije


O turniru


TAKMIČENJE:

FOURBALL igra 7 flajtova, FOURSOMES igra 4 flajta. Kapiteni timova biraju igrače koju igru igraju. FOURBALL igra: Fourball je igra u kojoj svaki član tima od dva igrača igra svoju lopticu. Četiri loptice su u igri na svakoj rupi sa sva četiri igrača koja se takmiče. Tim čiji igrač ima najniži rezultat na rupi dobija rupu – 1 bod. Ako su igrači iz istog tima izjednačeni za tu rupu dobijaju ½boda. HCP je ¾ . FOURSOMES igra: je igra u kojoj dva igrača iz istog tima igraju protiv druga dva igrača iz istog tima I svaki tim igra sa jednom lopticom. Golferi igraju svaki drugi udarac (igrač A udari lopticu sa tee-ja, igrač B udari sledeći udarac itd.) dok se ne završi rupa. Igrači timova se smenjuju na Tee udarcima, jedan igrač udara sa tee-ja neparnih rupa, a drugi sa parnih rupa. Tim sa najboljim rezultatom dobija rupu – 1 bod. Ako su oba tima izjednačena sa rezultatom na rupi, oba tima dobijaju po ½ boda. HCP za ovaj format je ½ zajedničkog HCP -a.

NAGRADE:

PRVO MESTO (Proglašenje pobednika i dodela nagrade u 15.00h) U slučaju da su nakon odigranih 18 rupa timovi izjednačeni, titula ostaje prošlogodišnjem pobedniku.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

1.600 RSD ZA ČLANOVE / po igraču 2.400 RSD ZA NEČLANOVE / po igraču

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

USLOVI UČEŠĆA:

Članovi GAS-a i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca. Učestvuje 2 TIMA po 22 igrača. Kapiteni timova imaju pravo da između prijavljenih igrača za tim, izaberu igrače. Broj igrača je max. 44. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 40.0 Turnir nije za HCP. Turnir igraju samo igrači sa uplaćenom kotizacijom pre početka turnira.

START:

Subota 11.00 h, shot gun start, svi igrači kreću sa različitih rupa.

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

Sreda, 24. oktobar 2012. do 20.00h. Odjave priznajemo do petka 26. Oktobra 2012. do 12.00h.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa i amaterskog statusa odobrenim od strane R&A Rules Limited, lokalnim pravilima, koja su u skladu sa pravilima golfa i odobrenim od strane takmičarske komisije i pravila EGA Handicap Systema 2012-2015.

SUDIJA TURNIRA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak