Frikom Scramble Golf Turnir – 25. 06. 2011


Event DetailsGalerija


Rezultati


Propozicije


TAKMIČENJE:

SCRAMBLE- 18 rupa, stableford play, u timu po dva igrača, igra se sa ¾ zajedničog HCP, max. HCP je 36.0. Igra 22 tima, što znači 44 igrača. Svaki igrač u timu ispucava svoju lopticu. Prema položaju loptice tim izabere bolje ležeću lopticu I oba igraća igraju sa tog mesta (markira se pozicija odabrane loptice za širinu score card) ¾ zajedničkog HCP se računa po formuli: ( playing HCP Igrača 1 + playing HCP Igrača 2) / 2 X 3/4

Nagrade:

PRVI, DRUGI I TREĆI TIM LONGEST DRIVE- muškarci, žene
CLOSET TO THE PIN
U slučaju da se nakon odigranih 18 rupa pojave timovi sa istim brojem poena, odlučiće se shodno najmanjem skoru ostvarenom na 18, 9, 6, 3 ili prvoj rupi.

KOTIZACIJA ZA TURNIR:

1.600 RSD ZA ČLANOVE / po igraču 2.400 RSD ZA NEČLANOVE / po igraču

LONGEST DRIVE:

DA; 7 rupa,

CLOSEST TO THE PIN:

DA; 5 rupa,

POČASNI PREDSEDNIK:

Goran Latinčić

PREDSEDNIK TURNIRA:

Dragan Šolak

USLOVI UČEŠĆA:

članovi GAS i handicap karta izdata od priznate golf asocijacije, ne starija od 3 meseca.Učestvuje 22 TIMA. Prijavljuju se timovi a ne pojedinci. Broj igrača je max. 44. Pravo učešća biće ostvareno po redu prijave. Organizator turnira ima diskreciono pravo da promeni uslove takmičenja.

NAPOMENE:

MAX. HCP je 36, igra se ¾ hcp

POČETAK:

Subota u 9.00h Shot-gun Start, svi igrači kreću sa različitih rupa

START:

kašnjenje se kažnjava diskvalifikacijom

ROK I USLOVI ZA PRIJAVE:

sreda, 22.jun 2011. 20.00h – VAŽEĆE SU SAMO PRIJAVE SA UPLAĆENOM KOTIZACIJOM. Odjave priznajemo do petka 24.jun.2011 do12.00 sati.

OFICIJELNA PRAVILA:

Takmičenje će se održati u skladu sa pravilima golfa I amaterskog statusa odobrenim sa strane R& A Rules Limited & Local rules of Golf Club Belgrade, koja su u skladu sa pravilima golfa I odobrena sa strane takmičarske komisije.

SUDIJA TURNIRA:

Robert Hendija

TAKMIČARSKA KOMISIJA:

Vladimir Đukanović, Gordana Šolak